< !--Google tag(gtag.js)-- >
Norges Svømmeskole
Svømming
Stup
Synkron
Vannpolo
Open Water
Klikk på menyen bl.a for å logge inn, lage brukerkonto, søke etter kurs eller bruke nivåvelgeren.
Kurs
Vanngym onsdag Ås...
21.08.2024 - 18.12.2024
Kurs
Haimerket
19.08.2024 - 16.12.2024
Kurs
Vanngym onsdag Ås...
21.08.2024 - 18.12.2024
Søk etter aktivitet
Opplæringstype
Vannmerket
Pil ned
Kommune
Oslo
Pil ned
Søk
Søk etter aktivitet
Opplæringstype
Vannmerket
Pil ned
Kommune
Oslo
Pil ned
Søk
Stegene i opplæringsstigen
Baby- og småbarnssvømming - for barn i alderen 0-4 år
Babysvømming
Pil ned
Babysvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 0-2 år der foreldre deltar aktivt i bassenget.
Aktiviteten er en lekaktivitet som vektlegger den nære kontakten mellom foreldre og det nye familiemedlemmet, samt eventuelle søsken.

Aktiviteten skal foregå på barnets premisser.
Duppe
Pil ned
Småbarnssvømming er en vannaktivitet for barn i alderen 2-5 år der foreldre deltar aktivt i bassenget.
Småbarnssvømming skal være basert på lekaktiviteter som gjør at barna lærer seg å utnytte vannets egenskaper (dykke-flyte-gli-fremdrift), og mestre ferdigheter som er viktige ut i fra et selvbergingsperspektiv.

Ferdighetsmål Duppe:

Dra seg langs bassengkanten.
Flyte på ryggen, med minimal støtte, foresatt/instruktør teller til 5 (5 sek.)
Dykke hele hodet under vann og hente en gjenstand med hendene.
Svømme en kroppslengde med beinspark.
Hoppe uti ? komme seg opp til overflaten ? legge seg på ryggen for å hente luft og ? komme seg tilbake til utgangspunktet, med minimal støtte.
Elias
Pil ned
Småbarnssvømming skal være basert på lekaktiviteter som gjør at barna lærer seg å utnytte vannets egenskaper (dykke-flyte-gli-fremdrift), og mestre ferdigheter som er viktige ut i fra et selvbergingsperspektiv.

Ferdighetsmål Elias:

Flyte avslappet/kontrollert på mage og rygg.
Rotere fra rygg til mage.
Dykke ned og svømme mellom beina til en foresatt eller gjennom en synkering.
Fraspark fra kanten i linje/strak kropp.
Sittestup ? gli i linje/strak kropp ? svøm med crawlbeinspark.
Henge i kanten ? fraspark på ryggen med beinspark ? rotere over på mage.
Hoppe/stupe uti ? komme seg opp til overflaten ? flyte på ryggen ? ? rotere over på magen ? komme seg til kanten ? klatre opp på kanten.
Begynneropplæring
Vann
Pil ned
Vannmerke-nivået fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. Nivået er for deltakere som ikke har noen erfaring i vann tidligere, og mange av klubbene tilbyr denne opplæringen fra 4-5 års alder. Det er på dette nivået man skaper grunnlaget for læring av de fire kjernefunksjonene 'Dykke', 'Flyte', 'Gli' og 'Fremdrift'.

Læringsmål

1. 'Frakte' et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Deltakeren må frakte brettet minst frem meter uten å berøre det.

2. Stå i hoftedypt vann og la en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Deltakeren må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.
Hval
Pil ned
Hvalmerke-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Dykke', som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må man kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

Læringsmål

Kombinere hopp fra bassengkanten - dykke - orientere seg under vann - hente gjenstander til overflaten.
Skilpadde
Pil ned
Skilpadde-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Flyte', som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet 'bærer' kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Læringsmål

Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.
Pingvin
Pil ned
Pingvin-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Gli', som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir deltakeren mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at man kan holde pusten og flyte.

Læringsmål

Kombinere aktivitetene hoppe - flyte opp - innta linjeholdning på magen i vannflaten - gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem - dreie over på ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning og puste.
Selungen
Pil ned
Selungen-nivået fokuserer på kjernefunksjonen 'Fremdrift', som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Læringsmål

Stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedet - stoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.
Videregående opplæring
Sel
Pil ned
På Sel-nivået har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på den grunnleggende svømmeopplæringen. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål

1. Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert
2. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye
Sjøløve
Pil ned
På Sjøløve-nivået har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra den grunnleggende svømmeopplæringen, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.

Læringsmål

1. Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
2. Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)
Delfin
Pil ned
På Delfin-nivået har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-nivået har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.

Læringsmål

1. Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
2. Kunne svømme med klær og trå vannet
Hai
Pil ned
På Hai-nivået har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående nivåene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Læringsmål

1. Kunne svømme medley
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
3. Kunne grunnleggende livredning i vann
Stupopplæring
Svale
Pil ned
Norges Stupskole skal lære bort trygg og sikker stuping, og sørge for at deltakerne kan det grunnleggende i stupidretten.
Svalenivået er første nivå i Norges stupskole og fokuserer på de grunnleggende holdningene og posisjonene som er viktig i stup.

Læringsmål:

Stup posisjoner - Håndstående til vegg - Rulle på matte og trampoline - Korrekt avgang uten armsving - Trampolineregler - Sitte og halvskru på trampolinen.
Øvelsene gjøres på matte, fra kant og fra 1m.
Terne
Pil ned
Ternenivået er nivå 2 i Norges Stupskole og fokuserer på grunnleggende øvelser i baklengs og forlengs hopp i posisjonen kropering, på sittestup og forlengs fallstup.

Læringsmål:

Korrekt baklengs hopp og avgang uten armsving - Fallstup - Forlengs og baklengs hopp i kroppering på tjukkas og sittestup. Øvelsene gjøres på matte, til tjukkas, fra kant og fra 1m.
Albatross
Pil ned
Albatross nivået er nivå 3 i Norges Stupskole og fokuserer på grunnleggende avganger med og uten armsving, samt nedslag.

Læringsmål:

Hopp i serie på matte ? Fallstup ? Hopp til sitte på tjukkas ? Korrekt avgang med armsving ? Mage på trampolinen ? Forlengs stup. Øvelsene gjøres på matte, til tjukkas, fra kant og fra 1m.
Havørn
Pil ned
Havørn nivået er siste og fjerde nivået i Norges Stupskole, og fokuserer på å sette sammen elementer til stup fra høyere høyder.

Læringsmål:

Innover stup ? Sittestup - Forlengs hopp med halvskru fra høyere høyder, 3m og 5m. Øvelsene gjøres fra kant, 1m, 3m og 5m.
Synkronopplæring
Stjerne 1
Pil ned
Norges Synkronskole er en felles plattform for opplæring i synkronsvømming, og innholdet er basert på de to første nivåene i det Canadiske stjernesystemet.
Stjerne 1 skal gi deltakeren ferdigheter til å utføre grunnleggende øvelser liggende på ryggen i vannet, blant annet scullinger, kroppsposisjoner og figurer, samt enkel koreografi.

Læringsmål:

Ryggliggende og tub stilling - Stasjonær ryggliggende og standard sculling - kontra sculling - linjeholdning på rygg med beinspark - ryggcrawl - tub - baklengs kroppert salto - vannhjul - rutineelementer
Stjerne 2
Pil ned
Norges Synkronskole er en felles plattform for opplæring i synkronsvømming, og innholdet er basert på de to første nivåene i det Canadiske stjernesystemet.
Stjerne 2 tar for seg de grunnleggende posisjonene og scullingene som utføres på magen, og lærer seg også vekseltak (eggbeater) og fortsetter med enkel koreografi.

Læringsmål:

Fremliggende og pretzel stilling på magen - stasjonær mageliggende og propell/torpedo sculling - padle sculling - crawlbeinspark på siden - brystsvømming - stasjonær vekseltak - pretzel og bøyd kne veksel - rutineelement
Vannpolo
Minipolo Grønn
Pil ned
Minipolo er vannpolo-opplæring for barn.
Nivå Grønn er første nivå i Minipolo og det er fokus på lek, mestring og variasjon. Trening skjer på grunna. På dette nivået skal utøverne få innføring i enkle vannpoloteknikker. Alle treninger skal ha mest innslag av spill og lekøvelser. Spill skjer med enkle regler, og mestring er i fokus.

Læringsmål:

Enkel sculling - brystbeinspark - vannpolocrawl - enkle kast - spill og taktikk med fokus på enkle regler og god lagånd.
Minipolo Blå
Pil ned
Nivå Blå er nivå 2 i Minipolo og fokus er at utøveren skal ha fokus på tråkking, og mer vannpolospesifikke øvelser kombinert med ball. Trening skjer på grunna. Her er det også viktig å jobbe med glede, lek og spill, fokus på lagfølelse. Spill skjer med 8-10 års regler.

Læringsmål:

Tråkking grunnstilling mage og rygg - vannpolocrawl med ball - ryggsvømming med hodet opp - motta og kast - spill og taktikk med fokus på 8-10 års regler, bruk av keeper og fair play.
Minipolo Rød
Pil ned
Nivå Rødt er nivå 3 i Minipolo og her beveger utøveren seg ut på dypet, og mesteparten av treninger skjer her. Det blir mer avanserte øvelser, og 10-12 års reglene gjelder for spill.

Læringsmål:

Tråkking vertikalt med ball - crawl med brystbeinspark - vannpolorygg - tørre pasninger - presisjonsskudd - spill og taktikk med fokus på 10-12 års regler, keeper, én hånd i kast og mottak, vanlig spill og spill med én mer/én mindre spiller.
Minipolo Svart
Pil ned
Nivå Svart er nivå 4 i Minipolo og her setter sammen flere av elementene det er trent på i de første nivåene. Det er mer fokus på flere elementer samtidig, og mer spill og samarbeid. Tråkkingen blir mer avansert, og i spill blir det mer taktikktrening.

Læringsmål:

Tråkking med sculling - tråkking med én hånd opp - Doble brystbeinspark - Langpasning - svømming, tråkk og skudd, spill og teknikk med fokus på 10-12 års regler, med keeper, forsvarsspill, 1:2 med blokk og 5:4 oppsatt spill.
Info
Bilde til infosak 1
Barn, vann og sikkerhet
29 April 2020
Norge er et land med mye vann og en lang kystlinje. Det er viktig at barn tidlig lærer om vann og sikkerhet. Da blir de trygge ute i naturen og glade i vann. Noen enkle forholdsregler gjør turen tryggere.

Bilde til infosak 2
Sommertid er vannvettid
29 April 2020
Våren er her, og mange steder begynner det å bli varmere i luften. Varmere vær gir også varmere vann, og med stengte svømmehaller vil eneste mulighet for å ta seg en dukkert være å gjøre det utendørs. Det å kunne bade eller svømme ute er fantastisk, men det stiller også helt andre krav til sikkerheten enn det gjør innendørs.

For at svømmeturen utendørs skal skje på en så sikker måte er det lurt å ta utgangspunkt i vannvettreglene. Vannvettreglene er utarbeidet av Skadeforebyggende forum, et forum Norges Svømmeforbund er en del av. Vannvettreglene er vannets fjellvettregler!
Bilde til infosak 3
Opplæring
15 April 2020
I 2015 ble det for første gang bevilget penger over statsbudsjettet for å gjennomføre svømmeopplæring for barnehagebarn. Totalt ble det bevilget 10 millioner kroner, og midlene ble gitt til 5 fylker (Oslo, Akershus, Buskerud, Rogaland og Hordaland).

Ordningen er videreført alle år siden 2015, og for 2020 er det bevilget totalt 70 millioner kroner som er fordelt på alle fylker.
Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i alderen 4-6 år i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring, slik at barna får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.
Norges Svømmeskole
Tryggivann.no er en portal for påmelding og administrering av aktiviteter for klubber tilsluttet Norges Svømmeforbund som arrangerer opplæring etter prinsippene til Norges Svømmeskole, Norges Stupskole, Norges Synkronskole og Minipolo.
Portalen utvikles og driftes av Norges Svømmeforbund, 0840 OSLO.
For hjelp og info om opplæring og påmelding, ta kontakt med din lokale svømmeklubb.
Tryggivann.no benytter informasjonskapsler og Google Analytics. Godtar du dette kan du fortsette å benytte denne siden.
Jeg forstår